ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΧΛΕΒΑΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΑΕ

Εκμετάλλευση εστιατορίων και ψητοπωλείων.